A decouvert, uten dekning. Uttrykket er særlig blitt brukt om børssalg av varer eller verdipapirer uten at selgeren eier dem på salgstidspunktet. Se shortsalg.