Finansmatematikk, gren av anvendt matematikk, utformet spesielt for beregning av avkastningen av finansielle investeringer, særlig forrentnings-, diskonterings- og annuitetsproblemer.