Åpen fordring, tilgodehavende som det ikke er gitt aksept eller stilt annen sikkerhet for, i motsetning til vekselfordring, obligasjon o.a.