Aksjemegler, mellommann mellom kjøper og selger av aksjer, se fondsmegler.