Varehandel

Fagansvarlig

Kåre Skallerud

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 160 artikler: