Selektiv distribusjon, distribusjonsform der leverandøren velger ut et mindre antall forhandlere (for eksempel detaljister eller grossister) innenfor et geografisk område. Forhandlerne får ikke enerett, men en viss beskyttelse ved at det er få konkurrenter i området som fører samme vare.