Elektroforretning, bransjeforretning som selger elektro- og elektronikkvarer.