Kjøpskål, i eldre tider skål som ble drukket for å besegle en handel.