Utsalg, en detaljforretnings realisasjon av varer til betydelig nedsatte priser i et kortere og på forhånd fastsatt tidsrom, gjerne for å skaffe plass til nye varer og bli av med ukurante, f.eks. sterkt motepregede varer. Etter markedsføringsloven av 16. juni 1972 kan utsalg, realisasjon el.l. i detaljhandelen bare kunngjøres når prisene på de tilbudte varer virkelig er nedsatt.