Detaljist, virksomhet som driver detaljhandel, kjøpmann. Selger varer i små mengder direkte til forbruker/sluttbruker for konsum.