Medarbeiderrabatt, rabattfordeler oppnådd som følge av ansettelsesforhold.