Flerkanalshandel, detaljhandel der man kombinerer flere distribusjonskanaler og medier ved salg av varer. Eksempel er klesgiganten Hennes & Mauritz som, foruten salg gjennom egne butikker, også driver postordresalg og netthandel. Flerkanalshandel er også svært vanlig innenfor salg av musikk og bøker.