Omførselshandel, eldre betegnelse for oppsøkende handelsvirksomhet utenom fast utsalgssted. Den som vil drive slik virksomhet overfor forbruker, skal etter handelsloven av 6. juni 1980 melde fra til fylkesmannen i det fylket hvor foretaket har sitt forretningssted. For salg av dagligvarer gjelder særlige bestemmelser.