Samlag, handelsselskap som tidligere hadde enerett innenfor en norsk kommune til å handle med og skjenke ut brennevin og andre spirituosa. Innført etter svensk mønster 1871. Aksjonærene fikk bare begrenset økonomisk utbytte av virksomheten, idet overskuddet for øvrig gikk til allmennyttige formål. I 1894 ble det bestemt at hele overskuddet skulle gå til stat og kommuner; samtidig ble opprettelsen av samlag og den fortsatte virksomheten avhengig av folkeavstemning. I de følgende år ble det samlagskamp i en rekke byer; samlag ble mange steder nedstemt, og senere års alkohollovgivning førte til at samlagene etter hvert mistet sin betydning. A/S Vinmonopolet, som ble opprettet i 1922, overtok etter hvert samlagene, de siste i 1938.