Stapelvarer, massevarer, særlig råvarer som er gjenstand for alm. omsetning på verdensbørsene og som lagres og transporteres i store kvanta. Stapelvarer er f.eks. bomull, korn, kaffe, metaller.