Sortimentsbokhandel, tidligere betegnelse på vanlig bokhandel (i motsetning til forlagsbokhandel).