Etterkjøpsaktiviteter, kundens atferd etter kjøp av en vare eller en tjeneste, omfatter for eksempel kundens vurdering av en vares egnethet i forhold til det behovet den skal dekke, det problemet den skal løse eller tilfredshet med leverandør. Etterkjøpsaktivitetene har gjerne betydelige konsekvenser for en kundes lojalitet til merke eller leverandør med hensyn til positiv/negativ omtale og sannsynlighet for gjenkjøp.