Frivillig kjede, samarbeidsform innenfor detaljhandel der man står fritt til å melde seg inn eller ut av kjeden. Medlemskapet gir samarbeidsfordeler innenfor innkjøp, salgsarbeid, markedsføring, personalopplæring, budsjettstyring m.m. Se også detaljhandel.