Helsekostforretning, butikk som tilbyr helsekost og helsekostrelaterte varer.