Kundeservice, salgsfremmende virkemiddel som benyttes innenfor varehandel og servicenæringene; innbefatter tilleggsytelser, gjerne i tillegg til et kjerneprodukt (eller en kjerneytelse). Eksempler er rådgivning, spesialtilpasning (skreddersøm), hjembringing, montering osv.