Oppkjøper, person som kjøper store kvanta varer for videresalg.