Stille ut og vise frem varer for salg. I en selvbetjeningsforretning har vareeksponeringen to funksjoner: 1) informere/friste kunden til å kjøpe, og 2) sørge for at varen er tilgjengelig i salgslokalet. Det samme gjelder der betjeningsformen er selvvalg (kunden kan plukke varen selv, men får hjelp om han/hun trenger det). Ved manuell betjening (for eksempel ved salg av upakkede ferskvarer) kan varen eksponeres bak glass e.l., slik at kunden ikke får fysisk tilgang, men blir fristet av en innbydende vareeksponering. Innenfor engroshandel benyttes vareeksponering ved salgsmesser, leverandørtreff, i showroom osv. Varemesser kan også være rettet mot forbrukerkunder.