Etikett, merkelapp, gjerne slik som er festet til en varepakning og som angir varebetegnelse, innhold, kvantum, kvalitet, produsent, pris o.l. I selvbetjeningsbutikker er etiketter ofte plassert på hyllekant, disk o.l, der varen eksponeres.