Faghandelssenter, utstillingsarealer og salgsrådgivning innen faghandel samlet under ett tak, gjerne med en del innebygde tjenester, eksempelvis arkitekt/interiørarkitekt (salg av varer til hus og hjem), der flere faghandelsvirksomheter, gjerne med beslektede vareområder drar nytte av hverandre ved samlokalisering.