Lavprisbutikk, butikk som har et begrenset vareutvalg (smalsortiment) og som benytter pris som sitt hovedbudskap i markedsføringen. Som en konsekvens av dette er butikkene gjerne lagt opp enkelt med høy grad av selvbetjening. Eksempler i dagligvarebransjen er Rema 1000, Coop Prix, Kiwi (Norgesgruppen as) og Lidl. Også innenfor faghandel og utvalgsvarer forekommer butikktypen, men da gjerne mer basert på partivarer og varer som er på slutten av eller over «sesong».