Salgsrepresentant, person som har i oppdrag å selge varer som han har med seg, ved å oppta ordrer til eller slutte salgsavtaler for oppdragsgiveren (hovedmannen). Salgsrepresentanten er enten ansatt hos hovedmannen og kalles da fast salgsrepresentant, eller arbeider på provisjonsbasis.