Handelslekkasje, forskjellen mellom et beregnet forbruk i et geografisk område (ut fra nasjonal statistikk) og den virkelige omsetningen i områdets butikker. Eksempler på handelslekkasje finnes blant annet i områder som grenser til Sverige hvor «svenskehandel» kan være et problem for de lokale næringsdrivende. Se også handelsanalyse.