Brunevarer er en samlebetegnelse på husholdningsartikler som TV, lydanlegg og musikkanlegg.