Loppemarked, marked der det selges brukte ting til lave priser, som regel til inntekt for forening eller veldedig formål, i andre land også som ordinær levevei.