Kooperativ, samvirkende, samarbeidende; (subst.) forretning drevet av kooperasjon; samvirkelag.