Butikkhandel, den detaljhandel som skjer fra fast utsalgssted, i motsetning til oppsøkende handelsvirksomhet.