Handelsregion, begrep benyttet av handelen for å avgrense et område geografisk ut fra hvor det er naturlig å distribuere/tilby ulike varer eller varegrupper. Inndeling i regioner benyttes både av importører/agentvirksomheter, grossister, detaljister og kjøpesentervirksomheter. Se også region.