Fullsortimentsbutikk, begrep innenfor dagligvarehandelen som brukes om butikker med 8000 varelinjer (varianter av varer) eller mer. Eksempler er Ica Maxi, Ultra og Mega. Se også dagligvareforretning.