Del av butikkens ytre miljø; benevnelse på butikkens front/inngangsparti på gateplan, men også på butikkens inngangsparti mot fellesarealet i et kjøpesenter. Fasaden tillegges gjerne stor betydning med tanke på å vise butikkens «ansikt utad» i form av vindusutstillinger, plakatering m.m.