Foreningsmodellen, innen handel benevnelse for en type organisasjonsstruktur for et kjøpesenter hvor senterleder er ansatt av leietakerne. Senterleders oppgaver er å planlegge og gjennomføre oppgaver det er skapt enighet om gjennom vedtak i senterforeningen (bestående av senterets leietakere). I denne organisasjonsformen er ofte sentereier passiv innenfor markedsføring av senteret, men aktiv innenfor utleie av lokaler, drift m.m. Se også styringsmodellen.