Elektronisk handel, dss. e-handel. Se også netthandel.