Gatehandel, handel som foregår på gater og andre offentlige steder. I Norge gis tillatelse til slik handel av lokale myndigheter.