Kjededrift innenfor varehandel omfatter, i prinsippet, tre ulike driftsformer: filialkjede, frivillig kjede og franchising.