Innkjøper, stillingskategori innenfor institusjon, varehandel eller industri med ansvar for innkjøp av varer for bruk, videre salg eller foredling. Innkjøper har gjerne bakgrunn/utdannelse innenfor økonomi, markedsføring, handel, materialadministrasjon, logistikk e.l.