Grunnsortiment, for kjedeforretninger, den delen av sortimentet eller det vareutvalget som alle filialer eller medlemmer av kjeden er pålagt å tilby. Grunnsortimentet kan for eksempel utgjøre 80 % av vareutvalget, mens de resterende 20 % gir muligheter for den enkelte butikk til å skape særpreg eller gjøre lokale tilpasninger. Se også sortiment.