ukurans

Artikkelstart

Ukurans (av kurant) er det at en uskadet vare bare kan forventes solgt til redusert pris. Ukurans kan skyldes skifte i mote, konkurranse med nye varer som bedre dekker samme behov, generelt nedsatt kjøpekraft hos vedkommende kundegrupper og lignende.

Ved årsoppgjør skal verdien av varebeholdningen fastsettes under hensyntagen til ukurans og prisfallsrisiko.

Regnskapsmessig

Definisjonen av ukurans i varelager kan utledes fra Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 5-2 og Norsk Regnskapsstandard 8 – 4.1 og 4.2.

I henhold til regnskapsloven § 5-2 skal omløpsmidler herunder varelager vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). I Norsk Regnskapsstandard 8 – 4.1 og 4.2 defineres virkelig verdi.

Virkelig verdi er estimert salgsverdi etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget (netto salgsverdi). Dersom det foreligger salgskontrakter som gjelder varer som eksisterer på balansedagen, skal salgskontrakten legges til grunn for beregning av disse varenes virkelige verdi.

Skattemessig

Det er ikke fradragsrett for ukurans ved ligningen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg