Pakkseddel, fortegnelse over varer i en forsendelse/levering med angivelse av varebetegnelse og antall (vekt), ofte også pris. Pakkseddelen legges ved som kontroll for mottageren ved utpakkingen og for senere fakturakontroll.