Billedvev, norsk vevnad

Noe av det beste av norsk historisk tekstilkunst er de gamle teppene som er utført i billedvevteknikk, også kalt flamskvev. Mest kjent er de folkelige vevnadene med bibelske motiver som ble utført i bygdene i Nord-Gudbrandsdalen på 1600- og 1700-tallet. Her sees et helligtrekongersteppe fra Dovre, laget i ull og lin, 1700-tallet. Norsk Folkemuseum. Kongene, jomfru Maria, Josef og Jesusbarnet er plassert inne i en oval, omsluttet av en ramme dekorert med en krets av dyr. Dette gir teppet en frodig, fabulerende karakter.

Av /KF-arkiv ※ Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005–2007.
Billedvev, fransk tapisseri

Fransk tapisseri utført 1712 i Les Gobelins-manufakturene i Paris, etter kartong av Lucas van Leyden. Teppet tilhører serien De tolv måneder og representerer august måned, med utbetaling av lønninger etter fullendt kornhøst. Kunstindustrimuseet i Oslo.

Av /KF-arkiv ※ Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005–2007.
Baldisholteppet

Baldisholteppet er fra middelalderen. De bevarte fragmentene av teppet antas å vise månedsbilder for april og mai. Kunstindustrimuseet i Oslo.

Av /KF-arkiv ※.
Billedteppe
Billedteppe med motivet De kloke og de dårlige jomfruer. Utført på 1600-tallet.
Billedteppe
Tekstil
Ulrikke Greves billedteppe er utført etter den franske billedkunstneren Marie Laurencin sitt bilde La toilette des jeunes filles en gang mellom 1917 og 1919.

Billedvev er i vid betydning all vevkunst med figurale motiver, uansett teknikk. I snevrere betydning, og i henhold til norsk praksis i dag, er billedvev utført i gobelinteknikk (flamskvev). Dette er en vevnad hvor innslaget dekker renningen og danner mønsteret. Sammenføyningen av innslagets ulike fargeflater der disse møter hverandre langs en vertikal linje, kan skje på flere måter: ved sammensying (ikke brukt i Norge), dobbelt slyng, enkelt slyng, slyng om en tråd eller hakking.

Billedveving i Norge har vært utført på en spesiell type opprettstående vevstol. Den har som hovedprinsipp at renningen spennes vertikalt ut mellom to bommer, og at det veves nedenfra og oppover. Denne vevstolen, som har vært i bruk både i og utenfor Europa, kom til oss med kunsten å veve billedvev på slutten av 1500-tallet. I europeisk billedveving har man ved siden av denne mest brukte vertikale billedvevstolen (haute-lisse) også hatt en yngre, horisontal type (basse-lisse).

Historikk

Billedveving har antagelig sitt utspring i det nære Asia i det første årtusen fvt. I senantikken var teknikken etter alt å dømme utbredt over hele Romerriket, og fra denne perioden samt koptisk tid i Egypt er det bevart mange billedvevfragmenter. De fleste har opprinnelig vært brukt som utsmykking på drakter. Scener med mennesker, fabelfigurer og dyr veksler med planteornamenter eller rent abstrakt dekorative former.

Teknikken spres på 1000-tallet

Fra 1000-tallet evt. må billedvevingen langsomt ha spredt seg som håndverk i Europa og først og fremst blitt anvendt til veggtepper. Få tekstiler er kjent fra denne tiden. Baldisholteppet med to månedsbilder, en rytter og en mann ved et tre, er utført mellom 1040 og 1190. Vi kan ikke avgjøre om det er vevd i Norge eller er importert. Selv om det skulle være norsk, er det ingen ting som tyder på at billedveving fant fotfeste i Norge i middelalderen. Tre lange, friseformete tepper fra domkirken i Halberstadt er vevd mellom 1170 og 1200 og fremstiller scener fra Bibelen.

Forbildene til disse teppene må være laget av kunstnere som behersket tidens lineært dekorative stil. Selve vevingen ble for det meste utført på frihånd, men man kunne markere de viktigste linjene i mønsteret ved å tegne dem av på renningstrådene. Fra renessansen ble det vanlig å plassere forbildet (kartongen) i full størrelse rett bak renningen og veve direkte etter det.

Frankrike sentrum på 1300-tallet

Under høy- og sengotikken ble nåværende Frankrike et sentrum for billedveving. Berømt er en serie med motiver fra Apokalypsen i domkirken i Angers, vevd ved Nic Batailles atelier mellom 1375 og 1380. Komposisjonen er fremdeles lineært friseformet, men stadig flere naturelementer kommer inn.

Den store blomstringen innen europeisk billedveving fant sted i de følgende århundrene i Frankrike og Flandern, cirka 1400 med Arras som sentrum, på 1500-tallet med Tournai og Brussel. Også Paris og Tours var viktige vevsentre. Stilistisk nærmet renessanseteppene seg etter hvert tidens maleri, med dets perspektiviske fremstillinger og naturalistiske detaljer. Kjente kunstnere leverte iblant utkast til billedtepper.

Et berømt eksempel er en serie med scener fra apostlenes liv etter Rafaels kartonger, vevd i Brussel i Pieter van Aelsts verksted (påbegynt 1516). Ved siden av teppene med figurfremstillinger spilte også de såkalte verdurer med detaljrike plantemotiver en stor rolle på 1500- og 1600-tallet, vevd blant annet i Oudenaarde. Også antikke scener, landskaps- og arkitekturmotiver, grotesker og rent dekorative ornamenter var populære.

På grensen til 1600-tallets maleriske stil står Pietro Candidos månedsserie, mens tepper etter Peter Paul Rubens' og Jacob Jordaens' kartonger viser barokken på sitt frodigste. Med Ludvig 14s regjeringstid fikk billedvevingen et oppsving i Frankrike. I den kongelige manufaktur les Gobelins ble det blant annet vevd etter kartonger av Charles Le Brun. De viste scener fra kongens liv, fra historie og mytologi. Verkstedene i Aubusson og Beauvais fulgte opp med tilsvarende emner, også de i en høyt utviklet teknikk.

Renessansens billedveving i Tyskland og England var påvirket av utviklingen i Flandern og Frankrike. Viktige verksteder ble grunnlagt i Berlin, Dresden og Würzburg samt i London (Mortlake, cirka 1620). De samme impulsene utenfra gjorde seg til dels gjeldende i Norden, hvor det for eksempel ble opprettet kongelige danske flamskveverier i Helsingør i 1578, under ledelse av utenlandske mestere.

Nedgangsperiode rundt den industrielle revolusjon

Europas billedveving hadde en nedgangsperiode på 1800-tallet. Blant årsakene er dels den industrielle revolusjon og innføringen av maskinvevstolen, dels nye stilidealer. Med jugendepoken på slutten av 1800-tallet oppstod det en fornyet interesse for billedveving. I Frankrike førte dette blant annet til at tradisjonsrike verksteder som les Gobelins fra cirka 1915 igjen utførte billedvevnader etter kartonger av kjente kunstnere. Jean Lurçat var en av pionerene i 1930- og 1940-årene.

Fortsatt eksisterer det enkelte større verksteder, som Abusson i Frankrike, som vever etter kartonger laget av ulike kunstnere. Fra 1960-årene ble det imidlertid stadig vanligere at tekstilkunstnere vevde sine egne billedtepper. Polakkene, anført av Magdalena Abakanowicz, ble viktige for utviklingen av en friere uttrykksform.

Utviklingen i Norge

I Norge begynte man også med billedveving (eller flamskveving) på 1500-tallet. Det historiske forløpet er ennå ikke helt klarlagt, men alt tyder på at vevkunsten ikke bygger på tradisjoner fra middelalderen, men på nye, internasjonale impulser brakt hit av innvandrede håndverkere.

Billedveving slo likevel aldri gjennom som laugsmessig håndverk i Norge og ble dels drevet på husflidbasis av veversker som ansatte andre kvinner til å utføre arbeidet. Bevarte tepper fra slutten av 1500-tallet viser stilistiske fellestrekk med nord-tyske arbeider, i en mer forenklet stil enn i Flandern og Frankrike.

Kunnskapen spres på 1600-tallet

I løpet av 1600-tallet må kjennskapen til billedveving ha spredt seg til enkelte norske bygder, og på 1700-tallet fikk man en etterblomstring av denne vevkunsten, blant annet i Gudbrandsdalen og på Vestlandet. I bygdemiljøene var det kvinnelige spesialister som vevde, med putetrekk og sengetepper som de viktigste produktene. Den stilistiske utviklingen gikk fra forholdsvis naturalistiske mot stiliserte, flatepregete former. Religiøse motiver dominerer på teppene, mens putetrekkene ofte har ornamentale mønstre. Som forbilder har man etter alt å dømme brukt andre tepper.

Økt popularitet på 1800-tallet

På slutten av 1800-tallet oppstod det en ny interesse for billedveving, inspirert blant annet av det arbeidet kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim nedla i å gjenoppvekke de gamle norske vevtradisjonene. Frida Hansen spilte en grunnleggende rolle gjennom sitt vevatelier, sitt fargeri og sin undervisningsvirksomhet. Hennes veggtepper og innredningstekstiler er først og fremst preget av internasjonal jugendstil, men også av nasjonale strømninger.

Ny oppblomstring etter andre verdenskrig

Gerhard Munthes tegninger, som var utført i en personlig, stilisert stil dels forankret i nasjonal grunn, dels inspirert av japansk kunst, ble brukt som kartonger for vev. Etter andre verdenskrig fikk norsk billedveving nok en renessanse. Kunstnere som Axel Revold, Kåre Jonsborg, Håkon Stenstadvold med flere laget kartonger med utpreget tekstil karakter, og vevere som Else Halling eksperimenterte med tekniske detaljer.

En særpreget og kunstnerisk høytstående innsats ble gjort av Hannah Ryggen fra 1930-årene, med selvkomponerte vevnader i en fri, ekspressiv stil. Synnøve Anker Aurdal var en av de mest markante skikkelsene innen norsk tekstil billedkunst i etterkrigstiden. Hun utviklet et personlig formspråk preget av de modernistiske tendensene i samtidens billedkunst. Brit H. Fuglevaag var blant de første som lot seg inspirere av de nye strømningene fra Polen i 1960-årene. I dag er det fortsatt mange tekstilkunstnere med billedvev som uttrykksmiddel, blant andre Marianne Magnus, Tove Pedersen og Ingunn Skogholt.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Anker, Peter: Folkekunst i Norge, [ny utg.], 1998 (kap. 7), isbn 82-02-17000-1
  • Geijer, Agnes: Ur textilkonstens historia, 4. uppl., 2006, isbn 978-9-178-44706-0
  • Hoffmann, Marta: En gruppe vevstoler på Vestlandet, 1958
  • Kielland, Thor B.: Norsk billedvev 1550-1800, 1953-55, 3 b.
  • Koppen, Maria Brekke: Videreføring i billedvev, 1981, isbn 82-00-27908-1
  • Koppen, Maria Brekke: Innføring i billedvev, 3. utg., 1988, isbn 82-00-43239-4
  • Lium, Randi Nygaard: Ny norsk billedvev, 1992
  • Parmann, Øistein: Norsk billedvev : et atelier og en epoke, 1982
  • Sjøvold, Aase Bay: Norsk billedvev, 1976

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg