Håndarbeid

Husflid betegner produksjon i hjemmet til eget bruk eller salg. Begrepet brukes også om produkter som er fremstilt hjemme og om et preg eller spesiell stil. Husflid har stor oppslutning, og interesserte er organisert i foreninger og nettsamfunn. Husflidsprodukter selges i husflidsutsalg, i gårdsbutikker, på markeder, og gis som gaver. Opplæring i husflidsteknikker gis både i offentlig skole på alle nivåer og i form av kurs.Ordet husflid er kjent i dansk fra rundt 1800 i betydningen flid i hjemmet; i vår betydning kjent i svensk og norsk. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Håndarbeid

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 3 kategorier:

  1. Strikking
  2. Tekstilredskaper
  3. Veving

Inneholder 28 artikler:

L

  1. Lesage