Halberstadt, by i Tyskland, Sachsen-Anhalt, 50 km sørvest for byen Magdeburg; 39 300 innb. (2007), ved Strasse der Romanik. Jernbaneknutepunkt med allsidig industri (maskin- og møbelindustri, sukkerfabrikker m.m.). Byen vokste opp omkring et bispesete fra 827 og var en viktig handelsby i middelalderen; kom 1648 til Brandenburg. I slutten av den annen verdenskrig ble store deler av byen ødelagt, men mange eldre bygninger er gjenreist eller restaurert, bl.a. den gotiske domkirken, en treskipet basilika fra 1200–1400-tallet, og den romanske Liebfrauenkirche fra 1100-tallet.