Veving er framstilling av vevde tekstiler ved sammenbinding av to sett trådsystemer som krysser hverandre vinkelrett. Det vanligste redskapet for veving er en vevstol.Den Norske Husflidsforening og Kunstindustrimuseet i Oslo arrangerte sommerkurs i veving på slutten av 1800-tallet hvor lærerne reiste rundt i norske bygder med garn, vevnader fra museets samlinger og vevutstyr. Hele artikkelen