Ivar Leveraas, norsk politiker (A) og offentlig tjenestemann, utdannet mekaniker. Leveraas var sekretær i Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) 1970–75, det meste av tiden fungerende sjefsekretær. Landsmøtevalgt sekretær i Arbeiderpartiet 1975–86. Adm. direktør i Husbanken 1986–94. Direktør i Arbeidstilsynet 1994–2006. Fra 2006 oppnevnt leder for Statens eldreråd (fra 2010: Statens seniorråd); gjenoppnevnt 2009.