Sosialkomiteen, tidligere en av Stortingets faste komiteer. I 2005 ble oppgavene overtatt av to nyopprettede komiteer: Arbeids- og sosialkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen.