#Norges statsministre

Statsministeren er sjef for regjeringen som styrer Norge. Siden 2013 er Erna Solberg statsminister i Norge. I Norge ble statsminister-embetet innført i 1814 i forbindelse med at vi gikk inn i union med Sverige. Frem til 1905 hadde sjefen for den norske statsrådavdelingen i Stockholm tittelen statsminister, mens sjefen for regjeringens hoveddel i Kristiania (nå Oslo) ble kalt regjeringens formann frem til 1873. Flere av regjeringens formenn var også stattholdere, og Karl Johan, Oscar 1 og Karl 4 var regjeringssjefer i perioder mens de var kronprinser. Da stattholder-embetet ble opphevet i 1873, ble det opprettet et embete for en statsminister i Kristiania som sjef for den norske regjeringen. Dermed var det to norske statsministre, én i Stockholm og én i Kristiania, frem til unionsoppløsningen i 1905. Etter dette har vi hatt én statsminister i Norge.

Karl Johan

Karl 3 Johan var konge i Sverige og Norge fra 5. februar 1818 til sin død i 1844. I Sverige er han kjent som Karl 14 Johan. Han var norsk visekonge sommeren 1816, noe som gav ham posisjon som regje...