Stortingsgruppe, partigruppe, måten de politiske partiene grupperer seg på i Stortinget. Man snakker om Høyres gruppe eller stortingsgruppe, Senterpartiets gruppe med mer.